WYMAGANE DOKUMENTY:

2 egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2012 roku Nr 462 z późn. zm./
w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 1)
OPŁATY:

1) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 20, luty 2021 00:52 Super User