Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów, działając na podstawie § 1 pkt 2 upoważnienia udzielonego uchwałą nr 17/18 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 1 lutego 2018 r. ogłasza przetarg pisemny na zbycie :
- samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FIAT DUCATO o numerze rejestracyjnym TSZ 53AP .
Cena wywoławcza: 850,00 zł brutto ( słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 1. Dane techniczne pojazdu:
  • Marka i model: FIAT DUCATO 11 2.3 JDT , Kat. ´02 E3 3,3t;
  • Nr VIN: ZFA24400007473910;
  • Rok produkcji: 2004;
  • Data pierwszej rejestracji: 2004.12.29
  • Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t;
  • Pojemność silnika: 2286 ccm/ 81 kW (110KM);
  • Wskazanie drogomierza: 235781 km;
  • Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): biały 1-warstwowy akrylowy;
  • Dop. Masa cał./Ładowność: 300 kg/ 1158kg;
  • Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe;
  • Liczba osi / rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna;
  • Rozstaw osi: 2850 mm;
  • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym;
  • Doładowanie : turbosp. z chłodn. powietrza;
  • Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4 / rzędowy;
  • Norma spalin: E3.
 2. Zbywający informuje, iż samochód uzyskał negatywny wynik badania technicznego i nie został dopuszczony do ruchu.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 01.07.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Drogowców 4.
 4. Samochód można obejrzeć w obecności pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie na placu jednostki od dnia 16.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. w godzinach od 700 do 1500 i w dniu przetargu do godziny 900 .
 5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy umieścić w zamkniętej kopercie.
  Koperta powinna być zaadresowana:
  „Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
  Ul. Drogowców 4
  28-200 Staszów”
  Koperta powinna być oznaczona napisem:
  „Oferta na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FIAT DUCATO”
  „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
  do dnia 01.07.2021 r. do godz. 1000
 6. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  • PESEL/NIP a w przypadku firmy REGON;
  • Oferowaną cenę;
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • Telefon kontaktowy.
 7.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Drogowców 4, SEKRETARIAT – pokój nr 6 w terminie do dnia 01.07.2021 r. do godz. 900 .
 8.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 28-200 Staszów ul. Drogowców 4, dnia 01.07.2021 r. o godz. 1000 .
 9.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
 10.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu (dokonanie sprzedaży) nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.
 11.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  - została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
  - uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 12. Termin związania z ofertą wynosi 7 dni.

Załączniki :
1. Ocena techniczna samochodu;
2. Formularz oferty wraz z oświadczeniami;
3. Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu ciężarowego pdf 1.71 MB Super User
Regulamin postępowania pdf 2.53 MB Super User
Ocena techniczna samochodu pdf 8.99 MB Super User
Formularz oferty wraz z oświadczeniami docx 23.09 KB Super User
Zarządzenie pdf 994.12 KB Super User
Wzór umowy kupna - sprzedaży docx 15.08 KB Super User
Informacja z otwarcia ofert pdf 848.05 KB Super User
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 744.25 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 13, czerwiec 2021 19:48 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13, czerwiec 2021 19:49 Super User
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki niedziela, 13, czerwiec 2021 19:55 Super User
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki Dodane załączniki niedziela, 13, czerwiec 2021 19:55 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13, czerwiec 2021 20:26 Super User
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 02, lipiec 2021 09:23 Super User