ZAŁOŻENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

           Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Staszowskim prowadzone będą na łącznej długości 440,00 km, z 479,70 km dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o dł. ok. 39,7km o nawierzchni gruntowej lub ulepszonej będą utrzymywane w systemie interwencyjnym jedynie po wpłynięciu uzasadnionego zgłoszenia. W zależności od natężenia ruchu na drogach powiatowych oraz prowadzenia zbiorowej komunikacji samochodowej, prowadzi się zimowe utrzymanie w standardach V i VI. Poniżej przedstawiamy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych wraz z opisem stanu utrzymania drogi dla danego standardu.

l.p. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu

1. V

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.:skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, odcinki o pochyleniu > 4%, łuki poziome, przystanki autobusowe

Dopuszcza się zaleganie :
- śnieg luźny
- śnieg zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godz.

2. VI

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.:  skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją,  odcinki o pochyleniu > 4%  łuki poziome,  przystanki autobusowe

Dopuszcza się zaleganie :
- śnieg luźny
- śnieg zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.

3. System interwencyjny Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Dopuszcza się zaleganie :
- śnieg luźny
- śnieg zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz. od zgłoszenia interwencji

WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość sprzętu w (szt.) Rodzaj władania własny/wynajem
1. Pługopiaskarka 5 Własne/Wynajem
2. Równiarki 3 Wynajem
3. Ładowarka 1 Własna
4. Ciągnik drogowy 1 Własny
5 Pługi wirnikowe 2 Własny

MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

Do zwalczania śliskości na drogach powiatowych wykorzystywana jest mieszanka piaskowo – solna o zawartości soli 10%.

WYKAZ TELEFONÓW

Dyrektor ZDP Staszów (015) 864 31 10 wew. 101

Bezpośredni nadzór   (015) 864 31 10 wew. 102,

Kierownik Z.U.D       (015) 864 31 10 wew. 110  

Dyżurni przy zimowym utrzymaniu dróg - tel.kom. 602 242 341  , tel.stacj.  (015) 864 31 10 wew. 111

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie dyżurny – (015) 864 72 05 lub 015 864 72 00

Państwowa Straż Pożarna w Staszowie dyżurny – (015) 864 21 08 lub 864 24 72

Pogotowie Ratunkowe dyspozytor – (041) 344 65 03 ,112, 999

.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 15/2019 Dyrektora ZDP w Staszowie pdf 1.14 MB Super User
Plan utrzymania dróg powiatowych pdf 5.32 MB Super User
Mapa standardów zimowego utrzymania dróg jpg 5.27 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26, luty 2021 23:04 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, luty 2021 23:09 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, luty 2021 23:11 Super User
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 26, luty 2021 23:17 Super User
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 26, luty 2021 23:21 Super User
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki Dodane załączniki piątek, 26, luty 2021 23:21 Super User
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 26, luty 2021 23:32 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 21:30 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 21:31 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 21:32 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 21:33 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, kwiecień 2021 23:13 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, kwiecień 2021 23:18 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, kwiecień 2021 23:20 Super User