Informacja zmiana NIP

W związku § 4 Uchwały Nr 87/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Staszowskim informujemy, że od 01.01.2017 r. następuje zmiana naszych danych identyfikacyjnych, które należy podawać na fakturach w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Staszowski
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
NIP: 8661709857
  Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowców 4
28-200 Staszów

Inwestycje w 2015 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie w bieżącym roku przeprowadził inwestycje na drogach powiatowych Powiatu Staszowskiego o łącznej długości odcinków 16,624 km i wartości robót 4 798 915,14 zł. w ramach tych środków pozyskano z różnych źródeł dotacje na łączą kwotę 3 724 337,79 zł , dotacje pochodziły ze środków budżetu państwa oraz samorządów gmin Bogoria, Łubnice, Szydłów, Rytwiany, Oleśnica, Połaniec, Staszów ponadto Nadleśnictwo Staszów współfinansowało zadania realizowane na drogach powiatowych na kwotę 311 236,25 zł. Inwestycje były prowadzone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a także w ramach wspólnych inwestycji z Nadleśnictwem Staszów.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych objął swym zakresem następujące odcinki dróg:

 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi.
 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T Ruszcza do drogi powiatowej nr 0842T.
 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Szkolna).
 4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów w m. Strzegom.      
 5. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów w m. Wola Malkowska.
  Łączna długość dróg, na których wykonano prace to 5,913 km na wartość 2 546 810,53 zł.


  Dzięki pomocy finansowej otrzymanej w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wyremontowane zostało 9,351 km dróg o łącznej wartości 1 940 868,36 zł z czego 1 420 398,00 zł pochodziło z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji natomiast pozostałe środki to udział własny Powiatu oraz Gmin.
 1. Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno – Rudki   od km 0+014 do km 0+641
 2. Remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki – Kotuszów – Korytnica od km 6+441 do km 7+959
 3. Remont drogi powiatowej nr 0842T Połaniec- Grabowa - Łyczba od km 3+700 do km 4+100
 4. Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300
 5. Remont drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km 2+630 do km 2+880 i od km 3+040 do km 3+440 oraz od km 4+464 do km 5+187
 6. Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica od km 6+381 do km 7+031
 7. Remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940
 8. Remont drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 2+397 do km 3+047
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny od km 2+394 do km 2+581
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 0+570 do km 1+120

W ramach współpracy Powiatu Staszowskiego z Nadleśnictwem Staszów zostały zrealizowane dwie inwestycje drogowe o łącznej długości 1,360 km i wartości 311 236,25 zł z czego Nadleśnictwo Staszów partycypowało w kosztach w wysokości 299 234,50 zł na zadania :

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0792T Czajków Płn. - Wiązownica Mała od km 2+940 do km 3+840.
 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice – Nawodzice od km 1+170 do km 1+630.
.
 • 1
 • 2